Stryn kommune

Våre ledige stillinger

Ledig stilling administrativ leiar - legetenesta i Stryn

Helse og sosialetaten, Stryn legekontor

Ledige stillingar

Skule- og kulturetaten, Stryn kulturskule

Ledig stilling - vikariat 01.08.18 - 31.07.19

Skule- og kulturetaten, Tonning skule

Folkehelserådgjevar

Sentraladministrasjon, Seksjon plan og næring

Helse og sosial - open søknad

Helse og sosialetaten, Helse og sosial

Skule og kultur - open søknad

Skule- og kulturetaten, Skule og kultur

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen