Stryn kommune

Våre ledige stillinger

Reinhaldar ved Olden skule.

Sentraladministrasjon

Ledig 32,43% st. som heimehjelp, Vikane området

Helse og sosialetaten, Vikane omsorgssenter

Ledig 50% st som helsefagarbeidar, Vikane omsorgssenter

Helse og sosialetaten, Vikane omsorgssenter

Ledig 75% ergoterapeutstilling ved Vikane omsorgssenter

Helse og sosialetaten, Vikane omsorgssenter

Ledig 3 sjukepleiarstillingar i nyoppretta vikarpool

Helse og sosialetaten, Stryn og Vikane omsorgssenter

Ledig 100% fast st som sjukepleiar, Stryn omsorgssenter

Helse og sosialetaten, Stryn omsorgssenter

Helse og sosial - open søknad

Helse og sosialetaten, Helse og sosial

Skule og kultur - open søknad

Skule- og kulturetaten, Skule og kultur

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen