Stryn kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
Skule- og kulturetaten
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
31.12.2019
Avdeling:
Personalavdelinga
Arbeidsstad:
Vikane omsorgssenter
Søknadsfrist:
05.02.2019
Avdeling:
Personalavdelinga
Arbeidsstad:
Stryn omsorgssenter
Søknadsfrist:
05.02.2019
Avdeling:
Personalavdelinga
Arbeidsstad:
Stryn legekontor
Søknadsfrist:
05.02.2019
Avdeling:
Personalavdelinga
Arbeidsstad:
Tenestene for funksjonshemma
Søknadsfrist:
05.02.2019
Avdeling:
Skule- og kulturetaten
Arbeidsstad:
Loen skule
Søknadsfrist:
15.02.2019
Avdeling:
Teknisk etat
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
Sentraladministrasjon
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
Teknisk etat
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
31.01.2019
Avdeling:
Personalavdelinga
Arbeidsstad:
Helse- og sosialetaten
Søknadsfrist:
31.12.2019
Avdeling:
Personalavdelinga
Arbeidsstad:
Heimetenesta psykisk helse og rus
Søknadsfrist:
24.01.2019
Avdeling:
Skule- og kulturetaten
Arbeidsstad:
Loen barnehage
Søknadsfrist:
18.01.19
Avdeling:
Skule- og kulturetaten
Arbeidsstad:
Rand barnehage
Søknadsfrist:
18.01.19
Avdeling:
Personalavdelinga
Arbeidsstad:
Fysio- og ergoterapiavdelinga
Søknadsfrist:
20.01.2019

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.