Stryn kommune

Våre ledige stillinger

Ledig 7 stillingar i nyoppretta vikarpool

Helse og sosialetaten, Pleie og omsorg

Fagarbeidar/sjåfør vegvedlikehald

Teknisk etat, Kommunalteknikk

Ledig 50% driftstilskot for fysioterapeut

Helse og sosialetaten, Setrevegen 4

Helse og sosial - open søknad

Helse og sosialetaten, Helse og sosial

Skule og kultur - open søknad

Skule- og kulturetaten, Skule og kultur

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen