Stryn kommune

Våre ledige stillinger

Ledig 36,8% st som heimehjelp Vikane området

Helse og sosialetaten, Vikane området

Ledig 45% vikariat vaskeriet ved Vikane omsorgssenter

Helse og sosialetaten, Vikane omsorgssenter

Ledig 75% stilling som sjukepleiar i institusjon

Helse og sosialetaten, Vikane omsorgssenter

Ledig 100% stilling som sjukepleiar i institusjon

Helse og sosialetaten, Vikane omsorgssenter

Ergoterapeut 100% vikariat

Helse og sosialetaten, Fysio- og ergoterapiavdelinga

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen