Stryn kommune

Helse og sosial - open søknad

Dette er ei opa utlysing for helse- og sosialetaten

Alle som ønskjer kan søkje med open søknad på arbeid i etaten.

Søknaden vert registrert og søkjar vert kontakta dersom det vert aktuelt.

 

Dette gjeld i hovudsak arbeid ved:

Stryn omsorgssenter, kontaktperson Aslaug H. Nygård tlf. 57 87 69 51

Vikane omsorgssenter, kontaktperson Grethe G. Hilde tlf. 57 87 35 52

Tenestene for funksjonshemma, kontaktperson Anne-Karin Høgalmen tlf. 450 77 044

 

Minner om at du likevel må søkje direkte på utlyste stillingar

 

 

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 

 


 

Del på:

Referansenr:

2017002432

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Søknadsfrist:

31.12.2018

Arbeidsstad:

Helse og sosial

Kontaktpersonar:

Anne-Karin Høgalmen

tlf: 45077044

Aslaug H. Nygård

tlf: 57876951

Grethe Grøsvik Hilde

tlf: 57873552

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn