Stryn kommune

Skule og kultur - open søknad

Dette er ei opa utlysing for skule- og kulturetaten

Alle som ønskjer kan søkje med open søknad på arbeid i etaten.

Søknaden vert registrert og søkjar vert kontakta dersom det vert aktuelt.

 

Dette gjeld i hovudsak arbeid ved:

Skular, SFO og barnehagar og evt. kulturhuset

 

Minner om at du likevel må søkje direkte på utlyste stillingar

 

 

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 

 


 

Del på:

Referansenr:

2017002433

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.12.2018

Arbeidsstad:

Skule og kultur

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn