Stryn kommune

Open søknad Sentraladministrasjonen

Stryn kommune er ein stor arbeidsplass med om lag 800 tilsette. Alle som ønskjer det, kan sende ein open jobbsøknad.

Du  vil då bli registrert som interessert i jobb i Stryn kommune.

Ein open søknad gjeld heile det året den er sendt inn. Vi tek imot opne søknader til  helse og sosial, skule og kultur, teknisk etat, reinhald og sentraladministrasjon. Dersom vi treng tilsette i korte vikariat og engasjementstillingar  kan vi vurdere søkjarar som har sendt  inn opne søknader.  Vi vil då ta kontakt med deg.

Følg med på ledige stillingar på kommunen si heimeside. Dersom du ser ei stilling du er interessert i ,  må  du sende søknad på denne stillinga sjølv om du har sendt ein open søknad tidlegare.

 

 Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00

 


 

Del på:

Referansenr:

2018000175

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Kontaktpersonar:

Torfinn Moen

tlf: 57874700

mob: 91762607

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn