Stryn kommune

Ledig 100% fast stilling for sjukepleiar, Stryn omsorgssenter

Det er ledig 100% fast stilling som sjukepleiar ved Stryn omsorgssenter frå 15.01.2019. Stillinga er fordelt over institusjonsarbeid og heimesjukepleie, 3-delt turnus og med arbeid 3. kvar helg.

Arbeidsområde:

 • Pleie- og omsorgsoppgåver.

  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Ønskje om norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar.

 • Evne til å vise omsorg, empati og respekt

 • Samarbeidsevne

 • Datakunnskap

 • Førarkort for bil, disponere bil

 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • Utfordrande arbeid

 • God pensjonsordning

   

   

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter avtale

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato

 

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 


 

Del på:

Referansenr:

2018001566

Fylke:

 • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

15.12.2018

Tiltreding:

15.01.2019

Arbeidsstad:

Stryn omsorgssenter

Kontaktpersonar:

Aslaug H. Nygård

tlf: 57876951

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn