Stryn kommune

Ledig fast 50 % stilling - sekretær Olden skule

Sekretær Olden skule

Arbeidsområde:

Stillinga vert knytt til  Olden skule, og arbeidsområdet vil i hovudsak vere skranke, sentralbord, merkantilt arbeid som kopiering, bestilling lærebøker og anna materiell, ansvar for administrative program / fagsystem, utskriving av vitnemål, frøring av fråvær, elevoversiktar, inngåande fakturaer m.v. Elles oppgåver etter avtale med rektor.

Stillinga har komprimert arbeidsår ( fylgjer skuleåret).

Kvalifikasjonar for stillinga:

  • Krav om merkantil utdanning og praksis.

  • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd

  • Datakunnskapar

 

Vi kan tilby:

  • Variert arbeid i eit positivt miljø

  • God pensjonsordning i KLP

  

For stillinga gjeld:

  • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter tariff

  • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål  må skannast inn saman med søknaden.

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 


 

Del på:

Referansenr:

2018001571

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

14.12.2018

Tiltreding:

01.01.2019

Arbeidsstad:

Olden skule

Kontaktpersonar:

Reidar Bruland

tlf: +47 57873902

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn