Stryn kommune

Ledig 60% vikariat i heimesjukepleien, Stryneområdet

Det er ledig 60% vikariat i heimesjukepleien for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Arbeidsområde:

 • Pleie- og omsorgsteneste i eigen heim

  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Krav om fagbrev som helsefagarbeidar eller liknande, men andre kan også søkje.

 • Søkjar må ha førarkort for bil og disponere bil

 

Vi kan tilby:

 • Utfordrande arbeid

 • God pensjonsordning

  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Nattevakt
 • Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg

 • Lønn etter tariff

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 


 

Del på:

Referansenr:

2018001583

Fylke:

 • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

20.12.2018

Tiltreding:

01.01.2019

Arbeidsstad:

Stryneområdet

Kontaktpersonar:

Aslaug H. Nygård

tlf: 57876951

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn