Stryn kommune

Ledig 80% vikariat som fagarbeidar/assistent ved Tonning SFO

Det er ledig 80% vikairt for fagarbeidar/assistent i Tonning SFO for perioden 28.01.19 - 30.06.19

Arbeidsområde:

 Stillinga vert knytt til Tonning skulefritidsordning

  

Kvalifikasjonar for stillinga:

  • Ønskje om fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar men andre kan og søkje

  • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd

 

Vi kan tilby:

  • Variert arbeid i eit positivt miljø

  

For stillinga gjeld:

  • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter tariff

  • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.12.2018

Tiltreding:

28.01.2019

Arbeidsstad:

Tonning SFO

Kontaktpersonar:

Sissel Aabrekk

tlf: 57870605

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn