Stryn kommune

Vikariat ped.leiar Rand barnehage 100 %

Ledig stilling

Arbeidsområde:

 Stillinga vert knytt til arbeid i Rand barnehage som ped.leiar

  

Kvalifikasjonar for stillinga:

  • Krav om godkjend barnehagelærarutdanning

  • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd

 

Vi kan tilby:

  • Variert arbeid i eit positivt miljø

  • God pensjonsordning i KLP

  

For stillinga gjeld:

  • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter tariff

  • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato

 

Kopi av attestar og vitnemål skannast inn og sendast samstundes med søknaden.

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.01.19

Tiltreding:

28.01.19

Arbeidsstad:

Rand barnehage

Kontaktpersonar:

Ingvild Sætren

mob: +47 97185960

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn