Stryn kommune

Vikariat barnehagelærar Loen - 100 %

Ledig stilling Loen barnehage

Arbeidsområde:

 Stillinga vert knytt til arbeid på avdeling i Loen barnehage.

  

Kvalifikasjonar for stillinga:

  • Krav om godkjend utdanning som barnehagelærar

  • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd

 

Vi kan tilby:

  • Variert arbeid i eit positivt miljø

  • God pensjonsordning i KLP

  

For stillinga gjeld:

  • Tilsetting etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter tariff

  • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål må skannast inn og sendast samstundes som søknaden.

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.01.19

Tiltreding:

21.02.19

Arbeidsstad:

Loen barnehage

Kontaktpersonar:

Jorunn Aa Myklebust

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn