Stryn kommune

Helse og sosial - open søknad 2019

Dette er ei opa utlysing for helse- og sosialetaten

Alle som ønskjer kan søkje med open søknad på arbeid i etaten.

Søknaden vert registrert og søkjar vert kontakta dersom det vert aktuelt.

 

Dette gjeld i hovudsak arbeid ved:

Stryn omsorgssenter, kontaktperson Aslaug H. Nygård tlf. 57 87 69 51

Vikane omsorgssenter, kontaktperson Grethe G. Hilde tlf. 57 87 35 52

Tenestene for funksjonshemma, kontaktperson Anne-Karin Høgalmen tlf. 450 77 044

 

Minner om at du likevel må søkje direkte på utlyste stillingar

 

 

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

31.12.2019

Arbeidsstad:

Helse- og sosialetaten

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn