Stryn kommune

Brannkonstabel ved Utvik brannstasjon

 

 Det er ledig stilling som brannkonstabel i deltidsbrannvesenet ved Utvik brannstasjon frå 1.mars 2019. 

  

Kvalifikasjonar for stillinga:

  • Søkjarar bør ikkje vere passert 40/45 år, ha god helse og med budstadadresse Innvik. 

  • Tiidligare erfaring og jobbpraksis vil bli vektlagt ved tilsetjing.  Eventuelt førarkort kl. c.  

   

For stillinga gjeld:

  • Kommunale tilsetjingsvilkår.  God forsikringsordning.  

  • Beredskap mot ei fast årsgodtgjering.

  • Den som vert tilsett må legge fram helseattest som tilfredstiller kravet til førarkort kl. C / røykdykking.

    Kvinner vert oppmoda om å søkje stillinga.

 

 Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 

 

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

31.01.2019

Tiltreding:

01.03.2019

Kontaktpersonar:

John Jatgeir Vinsrygg

mob: +47 91721629

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn