Stryn kommune

Ferievikariat i tenestene for funksjonshemma 2019

Arbeidsområde:

Ferievikariata vert knytt til heimetenestene for funksjonshemma, avlastningsbustad og Stryn arbeidssenter

Arbeidsperiode er 01.07.19 - 11.08.19

a)      Heimetenestene for funksjonshemma:

Miljøarbeid, heiltid/deltid, turnus

  • Avd. Sentrum            Heidi Fjellvang tlf 992 82 587
  • Avd. Bøabakkane       Heidi Fjellvang tlf 992 82 587
  • Avd. Setrevegen 4     Liv Bente Grothaug tlf 992 88 616
  • Psykiatrigruppa          Benedikte L. Lunde tlf 992 88 627

b)     Avlastningsbustad:

Turnusarbeid                          Liv Bente Grothaug tlf 992 88 616

c)      Stryn arbeidssenter

Dagarbeid                              Reidun Elisabeth Sandnes tlf 57 87 18 60

   

For vikariata gjeld:

  • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter tariff

  • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato

 

Opplæring vil i hovudsak bli lagt til veke 26 etter avtale med arbeidsleiar.

Skriv i søknaden kva arbeidsplass du søkjer på, evt fleire alternativ. Vi prioriterar søkjarar som kan arbeide heile perioden. Presisser kva periode du ikkje kan arbeide.

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 

 


 

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

05.02.2019

Tiltreding:

01.07.2019

Arbeidsstad:

Tenestene for funksjonshemma

Kontaktpersonar:

Anne-Karin Høgalmen

mob: 45077044

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn