Stryn kommune

Ferievikariat Stryn omsorgssenter 2019

Arbeidsområde:

Ferievikariata vert knytt til institusjon, omsorgsbustadar m/heildøgnsomsorg og heimebaserte tenester

Arbeidsperiode er 01.07.19 - 11.08.19

  

Vi treng:

  • Sjukepleiar (student og helsefagarbeidarar kan søkje)

  • Helsefagarbeidarar (ufaglært kan søkje)

  • Kjøkkenpersonale/assistent

  • Heimehjelp

   

For stillinga gjeld:

  • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter tariff

  • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato

 

Opplæring vil i hovudsak bli lagt til veke 26 etter avtale med arbeidsleiar.

Skriv i søknaden om du søkjer institusjonsarbeid eller open omsorg. Vi prioriterar søkjarar som kan arbeide heile perioden. Pressiser kva tidsrom du ikkje kan arbeide.

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

05.02.2019

Tiltreding:

01.07.2019

Arbeidsstad:

Stryn omsorgssenter

Kontaktpersonar:

Aslaug Håøy Nygård

tlf: 57876951

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn