Stryn kommune

Ferievikariat Vikane omsorgssenter 2019

Arbeidsområde:

Ferievikariata vert knytt til institusjon og heimebaserte tenester

Arbeidsperiode er 01.07.19 - 11.08.19

  

Vi treng:

  • Sjukepleiar  (student og helsefagarbeidarar kan søkje)

  • Helsefagarbeidarar  (ufaglært kan søkje)

  • Kjøkkenpersonale/assistent

  • Reinhaldsassistent

  • Heimehjelp

  

For stillinga gjeld:

  • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter tariff

  • Den som vert tilsett må legge fram politiattest av ny dato

 

Opplæring vil i hovudsak bli lagt til veke 26 etter avtale med arbeidsleiar

Skriv i søknaden om du søkjer institusjonsarbeid eller open omsorg. Vi prioriterar søkjarar som kan arbeide heile perioden. Presisser tidsrom du ikkje kan arbeide

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

 

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

05.02.2019

Tiltreding:

01.07.2019

Arbeidsstad:

Vikane omsorgssenter

Kontaktpersonar:

Grethe Grøsvik Hilde

tlf: 57873552

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn