Stryn kommune

Open søknad 2019

Skule og kultur - open søknad

Dette er ei opa utlysing for skule- og kulturetaten

Alle som ønskjer kan søkje med open søknad på arbeid i etaten.

Søknaden vert registrert og søkjar vert kontakta dersom det vert aktuelt.

 

Dette gjeld i hovudsak arbeid ved:

Skular, SFO og barnehagar og evt. kulturhuset

 

Minner om at du likevel må søkje direkte på utlyste stillingar

 

 

Vitnemål og attestar ynskjer vi helst vert skanna inn og sendt elektronisk saman mewd søknaden, men kan og sendast i papirform.

 

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Vikariat

Søknadsfrist:

31.12.2019

Kontaktpersonar:

Hilde Lødøen

mob: +47 99288610

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn