Stryn kommune

Reinhald - open søknad 2019

 

Dette er ei opa utlysing for deg som ynskjer å arbeide med reinhald i Stryn kommune.  

Søknaden vert registrert og søkjaren vert kontakta dersom det vert aktuelt med vikararbeid.

 

Minner om at du likevel må søkje direkte på utlyste stillingar.

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 


 

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Arbeidsstad:

Bygg og vedlikehald

Kontaktpersonar:

Kristin Nedreberg

mob: +47 45294156

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn